Codi centre: 08043644

Portada

Noticies /Informacions / ESO / BAT
 

Teniu tota la informació dels cicles formatius a la web:

fpvallbona.iescarlesvallbona.cat

En el document que us podeu baixar clicant aquí veure-ho les lectures obligatòries pel curs 2014/2015 a ESO , BAT i CAS de castellà, català i anglès.

 

Aquest dimecres 2 d'abril, tots els alumnes de 2n de Batxillerat de l'institut han anat a l'Auditori de Granollers per tal de participar en la'Acte commemoratiu del Bombardeig de Granollers de 1938. Aquest Acte es fa conjuntament amb la resta de centres de Secundària de Granollers.

Els alumnes han estat acompanyats per Alberto García i Xosé Díaz.

Els alumnes i les seves famílies rebem la informació de la següent forma: 

· Jornada de portes obertes: Dossier de portes obertes i xerrada informativa

· Agenda de l’alumne

· El primer dia de curs el tutor ho explica

· El tutor informa als pares en la reunió d’inici de curs

  • Treballs de reprografia:

   a) Fotocòpies en blanc i negre

   b) Fotocòpies en color

   c) Escanejat de documents

   d) Plastificació de documents

   e) Enquadernació de treballs

Els alumnes i les seves famílies rebem la informació de la següent forma:

· Jornada de portes obertes: Dossier de portes obertes i xerrada informativa.

· Full informatiu amb la documentació de la matrícula

· En l’agenda de l’alumne

· En la sessió de tutoria el primer dia de curs

· En la reunió de pares amb el tutor en la reunió d’inici de curs

· Suro informació cantina que hi ha al vestíbul del centre

· Pàgina web del centre

Convalidacions - FP

Amb caràcter general, s’aplica l’Ordre ENS/58/2003, de 12 de febrer, per la qual es determinen les convalidacions dels ensenyaments de formació professional específica.
En  cap cas no es poden convalidar parts de crèdits.
L’alumnat matriculat en un cicle formatiu que tingui aprovats un mínim de 30 crèdits d’un estudi universitari pot sol·licitar la convalidació d’un o més dels crèdits següents no relacionats amb les unitats de competència: formació i orientació laboral; relacions en l’equip de treball; relacions en l’àmbit de treball; administració, gestió i comercialització en la petita empresa; crèdits organitzats pel centre amb les hores de lliure disposició.

Les convalidacions de crèdits/UF/Mòduls s’han de sol·licitar a la secretaria del centre abans del dia 31 d'octubre .

Descarregar document per demanar la convalidació
Descarregar document informe de convalidació

 

Exempcions de la FCT

S'estableixen uns criteris per a  resoldre l'exempció, total o parcial, de la FCT per a l'alumnat que acrediti experiència laboral i/o experiència formativa. (es lliurarà còpia de la guia d'exempcions a través del tutor)

El termini previst per a la sol·licitud de les exempcions serà abans del 31 d’octubre.

Descarregar document per demanar l'exempció

.

Certificat Qualitat

Estació meteorològica

Associació Esportiva

Centre cardioprotegit

Segueix-nos !