El centre posa a la vostra disposició el calendari lectiu vigent per al curs 2016/2017. Aquest calendari ofereix informació útil tal com durada del curs i trimestres, períodes d'examens, convocatòries per a proves extraordinàries, avaluacions, crèdits de síntesi i treballs de recerca, sortides i activitats principals, dies de lliure disposició...

  Calendari 2016/2017