Exercici 2019

- Pressupost

Exercici 2018

- Pressupost

- Liquidació del pressupost