adobe illustrator cc home design software archicad 19 mac his comment is here zbrush 4r7 buy

 

L’Institut Carles Vallbona és un centre educatiu de la Generalitat de Catalunya que té implementat un model de gestió basat en la norma ISO 9001 i en el model d’excel·lència e2cat, que cerca la millora contínua en la qualitat a l’educació, per la qual cosa el seu funcionament ha d’estar d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa.

Vetlla per l’actualització dels elements curriculars i les metodologies d’aprenentatge, així com pel manteniment i millora de les instal·lacions i equipaments, per tal de respondre adequadament a les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès. Es compromet a eliminar els perills i reduir els riscos per a la seguretat i salut en el treball, i promou la participació de tots els membres de la comunitat educativa.

El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre. La direcció del centre vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat.


L’actuació de l’Institut Carles Vallbona, d’acord amb el seu projecte educatiu, té com a propòsit potenciar el creixement personal i professional del nostre alumnat en el respecte, la tolerància i l’esforç i aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre tots els membres de la comunitat educativa per tal de crear un entorn de treball participatiu i motivador.

Missió del centre: potenciar el creixement personal i professional de l’alumnat en el respecte, la tolerància i l'esforç, i aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre tots els membres de la comunitat educativa per tal de crear un entorn de treball participatiu i motivador.

La visió de l’Institut Carles Vallbona és ser un centre de qualitat amb atenció preferent a la pràctica esportiva, destacant en metodologies de recerca, tecnològiques i digitals, en activitats d’aula i avaluació competencials, en projectes d’innovació, interessat en la cultura, obert a la col·laboració i l’intercanvi amb altres centres i altres països i referent de la formació professional integrada en la internacionalització i serveis a les empreses.

Valors: respecte (en la diversitat), tolerància (en l'àmbit educatiu), esforç (personal, en l'aprenentatge, en la convivència), participació (a tots els nivells del centre).