L’Institut Carles Vallbona ha implementat un sistema de gestió de la qualitat basat en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, amb la finalitat de generar dinàmiques de millora contínua per tal de satisfer les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès.

Aquest sistema de gestió de la qualitat està certificat des del curs 2008-2009. Anualment el centre realitza dues auditories (una interna i una externa, realitzada per una empresa auditora) per tal de mantenir aquest certificat, que abasta tots els processos definits al centre, especialment els processos claus relacionats amb els ensenyaments d’ESO, de BAT, de CFGM i CFGS, i el CAS.

El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre i a tota la comunitat educativa i empreses col·laboradores, que accepten aquest repte i assumeixen la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre.

Missió del centre: potenciar el creixement personal i professional de l’alumnat en el respecte, la tolerància i l'esforç, i aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre tots els membres de la comunitat educativa per tal de crear un entorn de treball participatiu i motivador.

Visió: ser un centre educatiu de qualitat amb atenció preferent a la pràctica esportiva en la educació secundària obligatòria, i referent en la formació professional integrada en la internacionalització i serveis a les empreses.

Valors: respecte (en la diversitat), tolerància (en l'àmbit educatiu), esforç (personal, en l'aprenentatge, en la convivència), participació (a tots els nivells del centre).

 

Certificat Qualitat

Estació meteorològica

Associació Esportiva

Segueix-nos !