Codi centre: 08043644

Els alumnes i les seves famílies rebem la informació de la següent forma: 

· Jornada de portes obertes: Dossier de portes obertes i xerrada informativa

· Agenda de l’alumne

· El primer dia de curs el tutor ho explica

· El tutor informa als pares en la reunió d’inici de curs

Característiques

· Les taquilles es poden compartir.

· Hi ha taquilles més grans per poder posar el casc de la moto.

· El lloguer anual és de 18,00 €.

Procediment

· Els alumnes interessats han de demanar un full d’ingrés a la caixa a consergeria.

· Ingressar 18,00 € a la Caixa Penedès al número de compte:

  2081-0434-26- 3300003169 de Caixa Penedès.

· Lliurar el comprovant d’ingrés a consergeria per obtenir la clau.

· A final de curs han de retornar la clau a consergeria.

Registres

· "Quadern del tutor" preparació primer dia de curs.

· "Quadern del tutor" preparació reunió de pares.

· "Agenda alumne" resum RRI.

Punts RRI

Lloguer de taquilles:

Article 222è- El centre disposa de taquilles de lloguer que es posen a disposició de l'alumnat a l’inici de cada curs. La distribució es farà a petició de les

Article 223è- El preu del lloguer es fixarà a l’inici de cada curs. Si un alumne perd la clau haurà de pagar l’import de fer un duplicat. persones interessades i s’adjudicarà per ordre de sol·licitud. Cada taquilla podrà ser llogada per dues persones alhora.

.

Certificat Qualitat

Estació meteorològica

Associació Esportiva

Centre cardioprotegit

Segueix-nos !