Codi centre: 08043644

IMPORTANT: El centre està sense subministrament elèctric per una avaria general i, en conseqüència, es poden produir retards en les sessions telemàtiques de portes obertes. Us anirem informant. Estigueu pendents de la nostra web.