Codi centre: 08043644

L'acció educativa que es durà a terme durant aquestes dues setmanes de juny té com a objectiu:

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d'etapa educativa.

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l'alumnat.

Es prioritza l'atenció presencial als alumnes de quart d'ESO i segon de batxillerat. Tanmateix, l’activitat docent de tots els cursos continuarà de manera telemàtica fins al final de curs.
 
L'assistència de l'alumnat és voluntària.

Es requereix l'autorització del pare, mare o tutor legal per als menors de 18 anys, i la declaració responsable per als majors d'edat.

Es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes pel Departament d'Educació.

Cliqueu per saber més sobre el Pla d'obertura del centre del 8 al 19 de juny.

 

Acredita't 2020

Certificat Qualitat

Estació meteorològica

Associació Esportiva

Segueix-nos !