La Carla Delgado i el Jorge Cobas han col·laborat en el taller "Experiments de Física i Química per fer a l'aula" que el professor Ivan Nadal ha fet recentment al CEIP Mil·lenari de Cardedeu i organitzat pel CRP Vallès Oriental III. La Carla va mostrar un sistema ben senzill per explicar, a nens i nenes de primària, el significat de tenir hipertensió, mentre que el Jorge va introduir, en un context real, diferents reaccions químiques que expliquen el fet de ser àcida o bàsica una determinada substància.

En definitiva, una aportació del nostre alumnat al professorat assistent, trencant la tradició del sentit contrari que es fa cada dia a les nostres aules.