La plana web es troba a www.iescarlesvallbona.cat.


El moodle el podeu trobar a moodle.iescarlesvallbona.cat.